MRA:n jäsensihteerinä toimii:
Jaana Saalasti jaana.saalasti@mantyharjunratsastajat.net puh. 040 564 3545

Jäsenmaksut vuodelle 2019 SRL:n muutettua maksujaan:
  • Varsinainen jäsen, seniori 59€
  • Varsinainen jäsen, juoniori (alle 18 -vuotias) 52€
  • Perhejäsen seniori 32€
  • Perhejäsen juniori 28,5€
  • Kannattajajäsen yksityinen: seniori 20€, juniori 10€
  • Kannattajajäsen yritys 50€

Vuoden 2019 jäsenkortti postitetaan Hippos-lehden toisen numeron mukana maaliskuun puolivälissä niille täysjäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa alkuvuodesta eräpäivään mennessä.

Muistathan ilmoittaa jäsensihteerille, mikäli haluat vaihtaa seuraa, lopettaa jäsenyyden tai vaihtaa jäsenlajia (esim. perheenjäsenestä varsinaiseksi jäseneksi)!

EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) muuttuu 25.5.2018 alkaen ja sen seurauksena seura on velvollinen keräämään jäseniltään suostumuksen heidän henkilötietojensa (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tallentamiseen seuran jäsenrekisteriin. Osoitetiedon tallentaminen on lakisääteinen velvoite ja sen tallentamiseen jäseniltä ei tarvita erillistä suostumusta. Alla on tarkempi jäsentietojen keräämistä ja käsittelyä koskeva tiedote.

Jäsentietojen käsittely Mäntyharjun Ratsastajat ry:ssä