Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seurojaan. Siksi sääntötuntemus ja hyvät tavat ovat tärkeitä. Myös turvallisuussyistä on erittäin tärkeää varmistaa ratsastajan riittävä osaaminen ennen kilpailemisen aloittamista.

 1. Sääntökoulutus
  • Sääntökoulutus kilpailijoille, joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuonna.
  • 13 -vuotiaan ja tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.
  • Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen SRL:n kilpailusääntöihin. (www.ratsastus.fi/kilpailusaannot)
 2. Kilpailukokemus / ratsastustaito
  • - Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15 -vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät.
  • Tutustu oman lajin kvaalisääntöihin sääntöjen kohdassa "osallistumisoikeus".
 3. Kilpailuluvan myöntäminen
  • Kilpailija on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa (perhe- tai täysjäsennyys riippuen kilpailuluvasta) ja hänellä on henkilötunnus ja sähköposti jäsenrekisterissä. Kilpailuluvat tehdään itse sähköisellä lomakkeella ja maksetaan verkkomaksulla.(8.1. alkaen)
  • Kilpailija täyttää SRL:n suosittelemat kriteerit luvan myöntämiseen.
  • Lupa voidaan myöntää, vaikka kilpailijalta puuttuisi vielä vaadittu kvaalitulos.